За нас

В производството на PVC дограма ние използваме само висококачествени материали, защитили съответните сертификати, на базата на които нашите клиенти и партньори получават максимална гаранция за качеството на готовия продукт. При нас клиентът получава гаранция за произхода на профила и е спокоен за резултата след поставянето на новите прозорци и врати. Ние инвестираме в подобряване на технологиите на производството и увеличаване на продуктовото портфолио с цел удовлетворяване изискванията на клиентите както и покриване на европейските норми.

УПРАВИТЕЛ : инж. Найденов